Nokia X Android

Nokia X Garnered 1 million Pre orders China

Nokia X Android

Nokia X Verde